Hierbij treft u onze privacyverklaring volgens de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U krijgt inzicht in wat wij doen met je gegevens en hoe wij dat doen.
Mocht u nog aanvullende vragen hebben hierover neem dan contact met ons op.

Tequila Design | Zwembadfoto.nl | Christa’s Ride

Tequila Design | Zwembadfoto.nl | Christa’s Ride, gevestigd aan Middentocht 16, 2353 VB Leiderdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Middentocht 16
2353 VB Leiderdorp

Telefoonnummer: 0715412076
Website: www.tequila-design.com

Francisco Busteros León is de Functionaris Gegevensbescherming van Tequila Design | Zwembadfoto.nl | Christa’s Ride Hij is te bereiken via paco@tequila-design.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tequila Design | Zwembadfoto.nl | Christa’s Ride verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tequila-design.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tequila Design | Zwembadfoto.nl | Christa’s Ride verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Tequila Design | Zwembadfoto.nl | Christa’s Ride neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tequila Design | Zwembadfoto.nl | Christa’s Ride) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tequila Design | Zwembadfoto.nl | Christa’s Ride bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > Administratie moet volgens de Belastingdienst minstens 7 jaar bewaard blijven. Personalia > 7 jaar > Administratie moet volgens de Belastingdienst minstens 7 jaar bewaard blijven. Adres > 7 jaar > Administratie moet volgens de Belastingdienst minstens 7 jaar bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tequila Design | Zwembadfoto.nl | Christa’s Ride verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken samen met de bedrijven Iwan.nl en OYPO.nl voor het verwerken van de gegevens van onze klanten/deelnemers. Daarmee hebben wij verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tequila Design | Zwembadfoto.nl | Christa’s Ride gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tequila Design | Zwembadfoto.nl | Christa’s Ride en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tequila-design.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Tequila Design | Zwembadfoto.nl | Christa’s Ride wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tequila Design | Zwembadfoto.nl | Christa’s Ride neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tequila-design.com